Προσλήψεις καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Άργους – Μυκηνών

Προσλήψεις καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Άργους – Μυκηνών

0 35

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, από την 11-8-2017 έως και την 168-2017, Δαναού 3 στο Άργος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

– Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.

– Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2751360721 και 2751360731

NO COMMENTS

Leave a Reply